Skip Navigation Links
Ana Sayfa
Resmi Sened
Duyurular
Talep Formları
İletişim
S.S.Sorular
Sesli Yanıt Sis.
Maaş Hesaplama
Üye ve Emekliler İçin Genel Bilgiler
 


Yıllar İtibariyle Katsayılar
Üye ve emeklinin varlık hesabı
Yıllar İtibariyle Vakıf Aidatları
Yıllar İtibariyle Katsayılar


Aylar 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ocak 1,85 1,91 1,82 1,09 1,72 1,16 0,37 0,68 0,91 -5,91 0,68 0,97 0,62 1,00 1,91 1,19
Şubat 1,33 1,95 1,47 1,51 1,21 0,57 0,40 0,70 0,61 0,74 0,66 0,90 0,65 0,98 1,68 0,35
Mart 1,40 1,03 1,55 1,33 1,40 0,86 0,67 0,76 0,71 0,72 0,69 1,02 0,80 1,03 1,67 0,11
Nisan 0,59 1,52 1,48 1,37 1,34 0,85 0,69 0,65 0,70 0,68 0,69 0,93 0,86 0,94 1,68 1,66
Mayıs 1,48 0,58 1,48 1,39 1,33 -0,19 0,54 0,65 1,47 0,70 0,73 0,82 0,90 0,90 1,56 0,92
Haziran 2,00 1,19 1,41 1,38 1,31 0,50 0,55 0,65 0,26 0,70 0,73 0,85 0,94 1,02 1,62 1,07
Temmuz 2,60 1,54 1,42 1,67 1,70 0,63 0,64 0,67 0,51 0,67 0,74 0,81 1,02 1,14 1,65  
Ağustos 1,79 1,56 1,53 1,17 1,92 0,63 0,43 0,70 0,48 0,65 0,74 0,80 1,01 0,99 1,61  
Eylül 2,39 1,72 1,45 1,09 1,70 0,66 0,67 0,75 0,50 0,61 0,74 0,85 0,92 1,74 1,49  
Ekim 1,29 1,67 1,42 1,18 1,45 0,81 0,62 0,71 0,54 0,64 0,77 0,70 1,06 1,72 1,36  
Kasım 2,08 1,65 1,35 1,64 1,04 0,58 0,57 0,84 0,50 0,65 0,75 0,70 1,19 1,85 1,28  
Aralık 3,10 2,04 1,60 1,85 0,85 0,71 0,66 1,16 0,57 0,65 0,80 0,74 1,17 1,77 0,45  
Birikimli Katsayı 24,20 19,98 19,54 18,00 18,35 8,05 7,03 9,29 8,04 1,30 9,08 10,57 11,72 16,16 19,51 5,41
   
 | Ana Sayfa  | Sayfa Başı |


Yıllar İtibariyle Vakıf Aidatları


Yıl 1. Basamak
Primli
1.Basamak 2.Basamak 3.Basamak 4.Basamak 4.Basamak
Primli
İndirimli
Aidat
2020 1.125 750 520 380 120 180 48
2019 975 650 450 325 120 180 48
2018 750 500 375 250 100 150 40
2017 660 440 330 220 80 120 32
2016 600 400 300 200 65 97,5 26
2015 600 400 300 200 65 97,5  
2014 600 400 300 200 65 97,5  
2013 600 400 300 200 65 97,5  
2012 600 400 300 200 65 97,5  
2011 600 400 300 200 65 97,5  
2010 585 390 290 200 65 97,5  
2009 585 390 290 200 65 97,5  
2008 525 350 265 180 65 97,5  
2007   320 245 165 60    
2006   290 230 150 45    
2005   240 180 120 40    
2004   200 150 100 30    
2003   160 120 80 20    
2002   120 90 60 15    
2001   60 45 30 10    
2000   40 30 18 7,5    
 

Vakıf aidatlarının ödeme zamanı ve aidatın nemalandırılması;

1.  Erdemir’de çalışan üyelerin aidatı:

Erdemir'de çalışmakta olan üyelerin aidatı, Erdemir tarafından kendilerine ödenecek olan maaş ve ücretlerinden ay sonları itibariyle kesilir ve yine ay sonları itibariyle Vakıf hesaplarıyla ilgilendirilir.

Aidatın tamamının veya bir bölümünün kesilememesi halinde bir sonraki ay ücretlerinden topluca kesinti yapılır. Kesilemeyen aidat bir ay değerlenmemiş olur. "Erdemir'den Yıllık izin avansı alırken Vakıf Aidatlarını göz önünde bulundurmayı özenle hatırlatmak isteriz".

Sürekli hastalık veya grev nedeni (Madde 8.4) hariç 3 ay aralıksız olarak aidatı kesilmemiş üyelerin Vakıf ile olan ilişkileri kesilir ve ödedikleri aidat toplamı basit %5 faizi ile birlikte ödenir. Bu şekilde Vakıftan çıkartılan kişiler, tekrar üye olamazlar.

Hastalık dışında çeşitli nedenlerle aidatını ödeyemeyecek durumda olan üyelerin kayba uğramamaları için aidatlarını bankaya yatırmalarını hatırlatmak isteriz.


Banka ve Şubesi IBAN No.
 AKBANK - Kdz.Ereğli TR850004600077888000001162
 T.İŞ BANKASI - Kdz.Ereğli TR770006400000176200004462
 YAPI KREDİ BANKASI -Kdz.Ereğli TR130006701000000063990182
GARANTİ BANKASI - Bağlık TR420006200107100006299998
DENİZBANK - Kdz.Ereğli TR140013400000012517700002


Aşağıda dışarıdan üyeliğini sürdürenler için yapılan açıklamalar çalışan üyeler içinde geçerlidir.


2. Erdemir’den ayrılıp dışarıdan aidat ödeyerek üyeliğini devam ettiren üyeler:

Erdemir’den ayrılan üyelerimiz, 60 yaşını doldurana kadar üyeliklerini sürdürebilirler.

Üyeliklerini dışarıdan aidat ödeyerek sürdürenler, aidatlarını ait olduğu ay içinde tek tek veya toptan olarak Vakıf’ın bankalardaki hesaplarına ödeyebilirler.

Aidatların ödenmesine ilişkin örnek verilmesi gerekirse, ocak ayı aidatı Ocak ayı içinde, Mart ayı aidatı Mart ayı içinde ödenmelidir. Ay içinde ödenmeyip öteki ayın ilk günü yapılan bir ödeme, bir ay gecikmiş bir ödeme olarak kabul edilmektedir.

Resmi Senette yapılan Aylık Varlık Hesaplanması maddesi nedeniyle aidatların toptan ödenmesi ve nemalandırılması imkanı getirilmiş bulunmaktadır.

3. Aidatın nemalandırılması:

Aidatlar, Vakıf hesaplarına geçiş zamanına göre nemalandırılmaktadır.

Örneğin, Ocak ayı içinde aylık veya yıllık olarak yatırılan aidat o ay içinde hesaplanan varlığa ilave edilmektedir. Dolayısıyla gelecek ayların katsayısından nema almaktadır.

Aidat nemasından tam olarak yararlanmak için aidatları zamanında yatırmak gerekmektedir. Örneğin, Ocak ayı aidatı Ocak ayı içerisinde üyenin hesabına intikal etmelidir.

Aidatı düzenli ve düzensiz ödeyenler arasında nema farkı olmaktadır. Bu nedenle üyelerimizin aidatlarını zamanında ve tam olarak yatırması veya kesintisinin yapılması menfaati gereğidir.

Erdemir'de çalışan üyelerimiz aidat kesintisinin yapılamaması durumunda Vakıf bürosuna  müracaat edebilirler. (Tel: 333 0700 / 226 )

Dileyen üyelerimiz, eksik kalan aidatlarını Akbank, Yapı Kredi Bankası ve T.İş Bankası'ndaki, Vakıfı'mızın hesaplarına yatırabilirler.


 | Ana Sayfa  | Sayfa Başı |
Üye ve Emeklinin Varlık Hesabı

Üyelerin ve Emeklilerin varlıkları her ay ve her sene sonu itibariyle belirlenmektedir. Resmi Senedimizin 20.4 ve devam eden maddelerinde varlık hesabında kullanılacak olan katsayının belirlenmesi esaslarına yer verilmiştir. Belirlenen katsayıya göre varlık hesabının yapılmasında uygulanacak esaslar ise 20.5 ve devam eden maddelerde ifade edilmiş bulunmaktadır. Aşağıda üye ve emeklilerimizle ilgili varlık hesaplamalarıyla ilgili örnekler bulunmaktadır. Örneklerde 2019 yılı verileri dikkate alınmıştır. Bu örneklere göre sizlerde varlığınızı hesaplayabilir ve gerekli kontrolü yapabilirsiniz.

Üye ve Emeklinin Varlık Hesabı;

27 Kasım 2002 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında varlık hesabına yeni bir boyut getirilmiş ve varlıkların aylık olarak hesaplanması ilkesi getirilmiştir. Buna göre üye ve emekli varlıkları aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır.

a) Erdemir'de çalışan üyenin varlık hesabı:
 • Bir önceki ay (veya yılsonundaki) üye varlığı 100.000 TL,
 • Ay katsayısı %0,80
 • Ödediği aidat 520 TL,
 • Varsa o ay ödenen şirket yardımı 200 TL olsun
Bu verilere göre üyenin ay sonundaki varlığını hesaplayalım.


 Bir önceki ay varlığı 100.000
 Aylık katsayı 1,0080
 (Bir önceki ay varlığı x Aylık Katsayı) 100,800
 Üyenin ödediği aidat 520
O ay içinde ödenen şirket yardımı (eğer varsa) 200
 Ay sonu itibariyle varlığı 101.520


Bir sonraki ay katsayısı % 0.70 olsun.
Bu verilere göre üyenin bir sonraki ay sonu varlığı aşağıdaki gibi olacaktır.


 Bir önceki ay varlığı 101.520
 Aylık katsayı  Aylık katsayı 1,0070
 (Bir önceki ay varlığı x Aylık Katsayı) 102.230,64
 Üyenin ödediği aidat  Üyenin ödediği aidat 520
O ay içinde ödenen şirket yardımı (eğer varsa) 0,00
 Ay sonu itibariyle varlığı 102.750,64

b) Erdemir'den ayrılıp üyeliğini dışarıdan devam ettiren üyenin varlık hesabı:

Bu grup üyenin varlık hesabı, şirket yardımı hariç Erdemir'de çalışan üyenin varlık hesabı ile aynıdır. Ancak üye dilediği takdirde yılın başında aidatlarının tamamını yatırabilmekte ve yatırdığı aidatın nemalanmasından yararlanabilmektedir. Bu yolu tercih edenin yıl sonundaki varlığı diğerlerine göre daha fazla olacaktır.

c) Emekli

c1) Sadece emekli aylığı alan emeklimizin varlık hesabı; Emeklimizin varlığı, tercihi, ve emekli aylığına uygulanan veriler aşağıda gösterilmiştir.
 • Bir önceki ay sonundaki toplam varlığı 100.000 TL,
 • Ay katsayısı %0,80
 • Emeklinin tercihi % 50 (100.000 * 0.50= 50.000)
 • Emekli aylığı oranı % 0.96 (2020 Yılı için)
 • Ödenecek emekli aylığı 480 TL
Bu verilere göre emeklimizin varlık hesabı:


 Bir önceki ay varlığı 100.000
 Aylık katsayı 1,0080
(Bir önceki ay varlığı x Aylık Katsayı) 100.800
 Ay sonu ödenen emekli aylığı -480
 Emeklinin ay sonu varlığı 100.320


Bu örnek diğer aylarda da aynen tekrarlanacak ve yılsonunda emekli varlığı bulunacaktır. Varlığın azalabileceğinin örneklenmesi bakımından aşağıdaki hesaplamayı yapmakta yarar vardır.
  Bir önceki ay sonu toplam varlığı 100.000 TL,
 • Ay katsayısı % 0.40
 • Emeklinin tercihi % 80 (100.000 * 0.80 = 80.000,00)
 • Emekli aylığı oranı % 0,96
 • Ödenecek emekli aylığı 768 TL (80.000,00 * 0,0096 = 768 TL)
Bu verilere göre emeklimizin ay sonu varlığı:


 Bir önceki ay varlığı 100.000
 Aylık katsayı  Aylık katsayı 1,0040
(Bir önceki ay varlığı x Aylık Katsayı) 100.400
 Ay sonu ödenen emekli aylığı - 768
 Emeklinin ay sonu varlığın 99.632


Görüldüğü gibi varlık aybaşındaki varlığın altına inmekte ve Risk Fonu'ndan aktarma yapılmayacağı için varlıkta azalma olabilmektedir.

Bu böyle olacaktır denemez. Ancak böyle durumlarla karşılaşıla bileneceğinin de şimdiden bilinmesinde yarar bulunmaktadır.

c2) Kısmi Ödeme alan emeklimizin varlığının hesaplanması;

Bir önceki ay sonu varlığı 100.000 TL olan emeklimizin 10.000 TL talep etmiş olsun. Bu takdirde emeklimizin varlığı aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.
 • Bir önceki ay sonu toplam varlığı 100.000 TL,
 • Almış olduğu kısmi ödeme 10.000 TL
 • Ay katsayısı % 1,0080
 • Emeklinin tercihi % 50 Emekli aylığı oranı % 0.96
 • Ödenecek emekli aylığı 432 TL((100.000 - 10.000) * 0,50 * 0.0096 =432 TL)
 Bir önceki ay varlığı 100.000
 Ödenen Kısmi Ödeme Tutarı - 10.000
 Kısmi Ödeme Sonrası Varlığı 90.000
 Aylık katsayı 1,0080
 (Kısmi Ödeme Sonrası Varlığı x Katsayı) 90.720
 Ay sonu ödenen emekli aylığı - 432
 Emeklinin ay sonu varlığı 90.288


Bu varlık esas alınarak yılsonuna kadar bir önceki örnekte yapılan hesaplamaların bir benzeri yapılacak ve varlık bulunacaktır.


 | Ana Sayfa  | Sayfa Başı |
 
 
Müftü Mh. İlhami Soysal Cd. Ervaksan Binası 44/2 67330 Kdz.Ereğli/ZONGULDAK
Tel: (372) 333 0 700                          Faks:(372) 312 5736         
Web : www.erdemirvakfi.org.tr                E-posta : vakif@erdemirvakfi.org.tr 
|Ana Sayfa |iletişim |Duyurular |