Skip Navigation Links
Ana Sayfa
Resmi Sened
Duyurular
Talep Formları
İletişim
S.S.Sorular
Sesli Yanıt Sis.
Maaş Hesaplama
 
Vakıf Hakkında Sık Sorulan Sorular  Vakıf üyeliğimi bir başkasına devredebilir miyim?
  Erdemir’den ayrılıyorum. Vakıf üyeliğime devam edebilir miyim?
  Erdemir’de çalışırken 5 yılımı doldurduğumda varlığımı alabiliyormuyum?
  Erdemir’den ayrıldım. 6 yıldır Vakıf üyesiyim. Varlığımı alabilirmiyim?
  İstifa ettiğim takdirde tekrar nasıl üye olabilirim?
  İstirahatlı olmam durumumda aidatlarımı nasıl yatıracağım?
  Bir önceki yıl kesilemeyen aidatlar, içinde bulunulan yılda ödenebilir mi?
  Emekli olduktan sonra aidat ödemeye devam edecek miyim?
  Emekli olmak istiyorum. Hangi belgeler gerekli?
  Vakıf üyesiyim. Varlığımdan avans alabilir miyim?
  Emekliyim. Varlığımdan kaç defa para çekebilirim?
  Emekli maaşım her yıl artacakmı?
  Üyelik aidatımı peşin olarak veya birkaç aylık ödeyebilirmiyim? Bana faydası varmı?
  Şirket yardımının varlığa aktarımı nasıl olacak?
   Vakıf üyeliğimi bir başkasına devredebilir miyim?

Bu husus Resmi Sened’in 23.1 maddesinde yer alır. Üyeler Vakıf’taki hak ve menfaatlerini hiçbir surette başkalarına, devir, temlik ve terhin edemezler.


 | Ana Sayfa  | Sayfa Başı |
Erdemir’den ayrılıyorum. Vakıf üyeliğime devam edebilir miyim?

Kişinin Erdemir’den ayrıldığı tarihte Vakıftaki üyelik süresi 18 ayı dolmuş ise üye dilerse dışarıdan üyeliğe devam edebilir. Vakıf Üyeliğine devam etmek isteyen üye bu isteğini Şirketten ayrıldığı tarihten itibaren 60 gün içinde Vakıf’a bildirmek zorundadır. Resmi Sened Md. 6.1.1


 | Ana Sayfa  | Sayfa Başı |Erdemir’de çalışırken 5 yılımı doldurduğumda varlığımı alabiliyormuyum?

Resmi Senedin 13.1, 13.1.1, 13.1.2, ve 13.1.3 maddelerinde Vakıf üyeliğini en az 10(on) yıl aralıksız sürdürmesi şartıyla; Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli olduğunu belgelemesi veya kadınlarda 50, Erkeklerde 55 yaşını doldurması veya aktif üyeliğini aralıksız 25 yıl sürdürmesi gereklidir. Aksi halde, Vakıfta oluşan varlığını Erdemirde çalışan hiçbir üye talep edemez.


 | Ana Sayfa  | Sayfa Başı |Erdemir’den ayrıldım.6 yıldır Vakıf üyesiyim. Varlığımı alabilirmiyim?

Erdemir’den ayrılan ve aralıksız olarak 5 yıllık üyelik süresini dolduranlar dilerlerse, bu varlıklarını toplu olarak alabilirler. (Madde 13.1.4) Bu durumda aidat harici varlık üzerinden Gelir Vergisi ve Damga Vergisi kesintileri yapılır. Muafiyetler uygulanmaz.


 | Ana Sayfa  | Sayfa Başı |İstifa ettiğim takdirde tekrar nasıl üye olabilirim?

Resmi Senedin 5.3 maddesi gereği, Erdemir’de çalışan ve Vakıf üyeliğinden istifa eden kişi istifa tarihinden itibaren 3 aylık sürenin geçmesini beklemek zorundadır. Bu sürenin dolması ile beraber tekrar Vakıf üyeliğini kabul taahhütnamelerini imza edenler Vakıf üyeliğine hak kazanırlar.  

Erdemir’den ayrılan ve istifa etmiş üyenin Vakıfla ilgisi tamamen kesilir. Erdemir'de tekrar çalışmaya başlaması durumunda Resmi Senedin 5.1.1 maddesinde belirtilen kadınlarda 40, erkeklerde 45 yaşını doldurmaması suretiyle yeniden üye olabilirler.


 | Ana Sayfa  | Sayfa Başı |İstirahatlı olmam durumumda aidatlarımı nasıl yatıracağım?

İstirahatlı olan üyenin yıl içinde ödenmeyen eksik kalan aidatları ilk aylık ödemesinden topluca kesilebilir. Ancak aidatlarını zamanında ödemek isteyen üyelerimiz, Vakfın banka hesap numaralarından herhangi birisine ilgili aya ait olmak üzere ad, soyad ve personel no belirtilmek suretiyle aidat yatırılabilir. Üye mutlak surette Vakfı bu konuda bilgilendirmek durumundadır.

 | Ana Sayfa  | Sayfa Başı |
Bir önceki yıl kesilemeyen aidatlar, içinde bulunulan yılda ödenebilir mi?

Hayır. Ödenemez. Aidatlar ait oldukları yıl içinde ödenmelidir.

Vakıf hesap numaraları :

Banka ve Şubesi Iban No.
 AKBANK - Kdz.Ereğli TR850004600077888000001162
 T.İŞ BANKASI - Kdz.Ereğli TR770006400000176200004462
 YAPI KREDİ BANKASI - Kdz.Ereğli TR130006701000000063990182 | Ana Sayfa  | Sayfa Başı |Emekli olduktan sonra aidat ödemeye devam edecek miyim?

Hayır. Üye emekliliğini talep ettikten sonra aidat ödemez. Fazla ödediği aidat varsa bu fazla kendisine iade edilir.


 | Ana Sayfa  | Sayfa Başı |Emekli olmak istiyorum. Hangi belgeler gerekli?

   - Erdemir’den ayrılırken almış olduğunuz Çalışma Belgesi,
   - SSK cüzdan fotokopisi,
   - Veya kadınlarda 50 erkeklerde 55 yaşını dolduran kişilerde nüfus hüviyet cüzdan örneği,
   - 1 adet fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş olmalı), T.C. Kimlik Numarası,

belgelerle birlikte emekli aylığı talep formu düzenlenecek ve vakıf emekliliği ile ilgili beyanlarda bulunulacaktır.


 | Ana Sayfa  | Sayfa Başı |
Emekliyim. Varlığımdan kaç defa para çekebilirim?

Vakıf Resmi Senedinin 13.3.2.1 maddesine göre; Vakıf emeklileri bir takvim yılı içinde sadece bir kere olmak üzere her yıl kısmi ödeme alabilirler. Kısmi ödeme alabilmeleri için Resmi Senedin 13.3.3 maddesine göre yıl başındaki toplam varlığı 4. kademe üye aidatının 750 katı ve üzerinde olması gerekir. Yani 2019 yılı için 120 x 750 = 90.000 TL'nin üstünde varlığa sahip olmak.

Her kısmi ödemede emeklinin hem varlığı hemde maaşı azalacaktır.

 | Ana Sayfa  | Sayfa Başı |Emekli maaşım her yıl artacakmı?

Vakıf emeklilik sistemi SSk ve Emekli Sandığı gibi maaşın her yıl artması zorunluluğu yoktur. Vakfımızın emekli maaş tespiti varlığa ve bir yıl için emeklilere uygulanacak Emekli Aylığı Oranına bağlıdır. Varlık artış oranından emekli aylığı oranında daha fazla iniş olursa emekli aylığı da azalabilecektir.


 | Ana Sayfa  | Sayfa Başı |Üyelik aidatımı peşin olarak toptan veya birkaç aylık ödeyebilirmiyim?

Yatırılan toplam aidat, o ay sonu varlığa eklendiğinden daha sonraki ayların katsayıları oranında değerlendirilecektir. Yani daha avantajlı olacaktır.


 | Ana Sayfa  | Sayfa Başı |Şirket yardımının varlığa aktarımı nasıl olacak?

Erdemir'in şirkette çalışan üyeler için verdiği şirket yardımı, yardımın vakıf hesabına geçtiği ay içinde çalışan üye sayısına bölünecek ve bulunan miktar o ay çalışan üyelerin varlığına ilave edilecektir. Erdemir ay içinde ödeme yapmazsa, dağıtım olmayacaktır.

Şirket (Erdemir) yardımı sadece Erdemir'de çalışan üyelerimiz içindir. Dışardan üye için böyle bir yardım söz konusu değildir.


 | Ana Sayfa  | Sayfa Başı | 
 
Müftü Mh. İlhami Soysal Cd. Ervaksan Binası 44/2 67330 Kdz.Ereğli/ZONGULDAK
Tel: (372) 333 0 700                          Faks:(372) 312 5736         
Web : www.erdemirvakfi.org.tr                E-posta : vakif@erdemirvakfi.org.tr 
|Ana Sayfa |iletişim |Duyurular |