Skip Navigation Links
Ana Sayfa
Resmi Sened
Duyurular
Talep Formları
İletişim
S.S.Sorular
Sesli Yanıt Sis.
Maaş Hesaplama
 
Vakfımızın Yapısı Hakkında Genel BilgiVakfın Kuruluşu Vakfımızın Amaç ve Yardımları
Resmi Senet Üye ve Emeklinin Vakıftaki Varlığı
Vakfımızın Yönetim Yapısı Vakıf İşlemleri
Vakıf Üyeliği Vakfımızın Denetimi
Aidatlar    
       Vakfın Kuruluşu

1966 yılında Erdemir Mensupları Yardımlaşma Sandığı Derneği adı altında üyelerinin yardımlaşması için bir dernek kurulmuş ve 1968 yılında Ereğli Demir ve Çelik Fab. T.A.Ş. nin 300.000.-TL tahsis etmesiyle Medeni Kanun ve T.Ticaret Kanunu'nun 903 sayılı kanunla değiştirilen maddelerindeki hükümler uyarınca bu dernek "Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. Mensupları Yardımlaşma Sandığı Vakfı " na dönüştürülmüştür.

 | Ana Sayfa  | Sayfa Başı |
Resmi Senet

Resmi Senet; Vakıf amaçlarını, bunların gerçekleştirilme biçimini, Vakıf yardımlarını ve yardımlarla ilgili esasları, Vakıf ve organların yetkilerini ve çalışma koşullarını, emekli ve üye varlıklarının hesaplanması ve benzeri hususların belirlendiği bir nevi ana sözleşmedir.

Resmi Senet zaman içinde değişen şartlara göre yapılan değişiklikler ile birlikte bugünkü şeklini almıştır. Ancak dinamik bir yapının gereği olarak, Vakıf Resmi Senedinde her zaman değişiklikler yapılabilmektedir.

Vakıf Resmi Senedinde değişiklik yapılabilmesi için Vakıf Genel Kurulu’nun delege tam sayısının yarısından fazlasının Genel Kurul’da bulunması ve Genel Kurul’da bulunan delege sayısının 2/3’ünün olumlu oy kullanması gereklidir. Ancak Genel Kurul tarafından kabul edilen yeni madde ilavesi, madde iptali veya madde değişikliklerinin kesinleşebilmesi için Ereğli Asliye Hukuk Mahkemesinde bir dava açılması, mahkemenin Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün görüşünü alması gerekmektedir. Herhangi bir itirazı yoksa, mahkeme değişiklikler için karar almaktadır. Alınan karar, Vakıflar Genel Müdürlüğüne gönderilerek siciline kaydedilmektedir. Bütün bu işlemlerden sonra Genel Kurul’da kabul edilen maddeler kesinlik kazanmaktadır.  

 | Ana Sayfa  | Sayfa Başı |
Vakfımızın Yönetim Yapısı

Genel Kurul;

Vakıf'ın en önemli organı Genel Kurul'dur. Genel Kurul Vakıf delegelerinden oluşur. Bunun için üç yılda bir sadece Vakıf Üyeleri arasından ve her yirmi üyeyi temsilen bir delege seçilir. Son delege seçimi Mart 2017’de yapılmıştır.

Erdemir Yönetim Kurulu Başkanı, Erdemir Genel Müdürü Vakıf’ın tabii delegeleridir.

Vakıf Yönetim Kurulu;

Vakıf Yönetim Kurulu 9 Üyeden oluşur.

Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Kurulu oluşturan delegeler tarafından Vakıf üye ve delegeleri arasından seçilmektedir. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi 3 yıldır. Her yıl 1/3'ü yenilenmektedir.

Vakıf Yönetim Kurulu, Genel Kurul’a ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne karşı sorumludur.

Yönetim Kurulu’na seçilen her üye ilk toplantıdan sonra mal beyanında bulunmak mecburiyetindedir.  

Denetleme Kurulu;

Vakıf Denetleme Kurulu 3 kişiden oluşur.

Kurul, Genel Kurul'ca oluşturulan delegeler tarafından seçilir. Görev süresi 3 yıldır. Her yıl 1/3’ü yenilenir.

Denetleme Kurulu Üyeliğine seçilen her üye, ilk toplantıdan sonra mal beyanında bulunmak mecburiyetindedir.


 | Ana Sayfa  | Sayfa Başı |
Vakıf Üyeliği

Vakıfta üyelik için en önemli şartlar; Erdemir veya Vakıf personeli olması, kadınlarda 40 erkeklerde 45 yaşını doldurmamış olması gerekmektedir. (Erdemir Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Murakıplar için bu kural geçerli değildir.)

Vakıf üyeliğini aralıksız 18(dahil) ay sürdürerek Erdemir'den ayrılanlar, isterlerse üyeliklerini dışarıdan sürdürebilirler.

 | Ana Sayfa  | Sayfa Başı |
Aidatlar

Üye aidatları; Devlet İstatistik Enstitüsü’nün belirlediği Toptan Eşya Fiyat Endeksi esas alınarak her yıl başında yeniden belirlenmektedir. Yönetim Kurulu bu esasa göre belirlenen bu miktarı %20 eksiltip yükseltebilir.

2019 yılında üye aidatları aşağıdaki gibi uygulanacaktır.


   1. Basamak Primli 975 TL
   1. Basamak 650 TL
   2. Basamak 450 TL
   3. Basamak 325 TL
   4. Basamak Primli 180 TL
   4. Basamak 120 TL
4. Basamak İndirimli 48 TL

Üyeler istedikleri aidat dilimini seçebilirler. Hali hazırda Vakıf üyelerinin çoğunluğu menfaatleri icabı en yüksek aidat dilimi üzerinden aidat ödemektedir. İlerideki yıllarda daha alt kademeden aidat ödeyen üye ile üst kademeden aidat ödeyen üye arasında varlık farkı oluşmaktadır. Bu nedenle 1. kademeden üye aidatının ödenmesini tavsiye ederiz.

Dışarıdan aidat yatıran üyelerimiz için banka hesap numaraları;

Banka ve Şubesi IBAN No.
 AKBANK - Kdz.Ereğli TR850004600077888000001162
 T.İŞ BANKASI - Kdz.Ereğli TR770006400000176200004462
 YAPI KREDİ BANKASI - Kdz.Ereğli TR130006701000000063990182
GARANTİ BANKASI - Bağlık TR420006200107100006299998
DENİZBANK - Kdz.Ereğli TR140013400000012517700002


 | Ana Sayfa  | Sayfa Başı |
Vakfımızın Amaç ve Yardımları

Vakıf; Üye, Emekli ve ailelerine sosyal güvenlik içerikli hizmetler amaçlamıştır. Bunlar; ölüm ve maluliyet yardımı ile emekli aylığıdır. Ayrıca Kısmi Ödeme ve toplu ödeme yapmaktadır. Bunlarla ilgili özet açıklamalar aşağıda yapılmıştır.

1- Vakıf üyesinin ve emeklisinin ölümü halinde varislerine ölüm yardımı ve toplu ödeme yapmak.

  a) Vakıf üyesinin ölümü halinde II. Kademe üye aidatının (90) doksan katı ölüm yardımı yapılır. Bu günkü verilere göre 450*90 = 40.500 TL , ve Vakıf'taki mal varlığı üyenin Ölüm Yardım Beyannamesi'nde belirlediği kişilere veya kanuni mirasçılarına ödenir, veya 13.6.4 maddesi hükmüne göre dul eş isterse emekli aylığı bağlanabilir.

  b) Vakıf emeklisi, ölüm yardımından faydalanmak istediğini beyan etmiş ise, ölümü halinde II.Kademe üye aidatının (30) otuz katı ölüm yardımı yapılır. Bu günkü verilere göre 450 x 30= 13.500 TL ve Vakıf'taki mal varlığı Emeklinin belirlediği kişilere veya kanuni mirasçılarına ödenir veya Duleşe varlığının tamamını veya ilgili yıldaki IV. kademe üye aidatının 750 katından fazla (90.000 TL) varlık bırakması halinde dul eşin talebi üzerine emekli aylığı ödenir.
2- Vakıf üyesinin gerekli koşulları yerine getirmesi halinde Toplu Ödeme, Kısmi Toplu ödeme, Emekli Aylığı veya her ikisinden de istifadesini sağlamak.

Emekli Aylığı alabilmek için; aralıksız 10 yıllık üyelik süresini doldurmak ön koşuluyla;  
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli olmak,
 • Kadınlarda 50, erkeklerde 55 yaşını doldurmak,
 • Vakıf üyeliğini 25 yıl aralıksız sürdürmek,
Koşullarından birine sahip olmak gerekmektedir. Erdemir'den ayrılmış olan üyenin varlığının tamamını alabilmesi için aralıksız beş yıllık üyelik süresini tamamlaması gerekmektedir.

Amacımız ve temennimiz Emeklilerimizin aylıklarının enflasyona yenik düşmemesini sağlamaktır. Ancak bunun için de Emeklimizin bütçelerini çok iyi yaparak, %20 - %50 oranları arasında maaş tercih etmeleri gerekmektedir.

Vakıf Resmi Senedi değişikliği ile Emekli Aylığına Esas Varlık ve Değerlendirmeye Esas Varlık oranlarını onluk dilimler halinde % 20- 80 arasında değişen oranlara göre belirlemiştir.

Emeklinin değerlendirmeye bırakacağı varlığın artmasının etkilerini zaman içinde görecek ve arkadaşlarına nazaran oluşacak farkları somut olarak anlayabilecektir.

3- Dul eşe emekli aylığı ödemek :

1999 Yılı Genel Kurul’unda Resmi Senede eklenen 13.6.4 maddesine göre “ Aralıksız en az on tam yıl Vakıf üyesi iken ölen üye ile emekli aylığı almakta iken vefat eden Vakıf Emeklisinin Ölüm Yardım Beyannamesinde eşine en az 4. kademe üye aidatının 750 katı (bugünkü verilere göre 90.000 TL) pay bırakması halinde; dul eş dilerse sadece Vakıf emeklilik aylığından yararlanabilir. Bu takdirde; eşin payına düşen Varlık ve ölüm yardımı birleştirilerek Emekliliğe Esas Varlık oluşturulur. Ancak 13.3.3 maddesi dikkate alınarak dul eşe kısmi ödeme yapılabilir. Yani diğer bir deyişle Dul eşe kalan varlık 90.000 TL üzerinde ise kısmi ödeme yapılabilir.

Toplam varlığı 4. kademe üye aidatının 750 katından az olan emeklimiz varlığının tamamını eşine bırakması halinde, dul eş emekli aylığından yararlanabilir. Bu nedenle varlıkları bu seviyenin altında olan veya bu seviyelerde bulunanlara tavsiyemiz, varlığının tamamını(%100) eşine bırakmasıdır.

4- Vakıf üyesinin maluliyeti halinde Maluliyet Yardımı ve Toplu Ödeme yapmak veya aylık almasını sağlamak.

Maluliyet yardımından sadece üyeler, yani Erdemir’de çalışan veya üyeliğini dışarıdan devam ettiren üyeler yararlanabilir.
  a) Üyenin Daimi ve Tam Malul olması halinde ; IV.Kademe üye aidatının 500 katı tutarındaki maluliyet yardımı yapılmaktadır. Bu yardım; 120 x 500= 60.000 TL dir. Bu yardımla birlikte birlikte üyenin Vakıf’taki malvarlığı da ödenmektedir.

   b) Kısmi Maluliyet halinde, Maluliyet derecesine göre Vakıf Resmi Senedinde ve maluliyet raporunda belirtilen oranlarda maluliyet yardımı yapılır.

   c) Veya üyenin emeklilik koşullarını sağlaması halinde dilerse (a ve b) şıkkındaki ödemeleri Vakıf’ta bırakarak emekli aylığı alabilir.

 | Ana Sayfa  | Sayfa Başı |
Üye ve Emeklinin Vakıftaki Varlığı

Üyelerin Vakıf’taki varlığı her yılsonunda Vakıf’ın varlığının gelişmesi oranında artırılır. Emeklinin ise yeni oluşan varlığından almış olduğu emekli maaşı düşülür.

Her ay bilanço-gelir tablosu düzenlenmekte ve reel gelire göre aylık katsayı hesaplanmaktadır. Yıl içi ayrılmalarda veya emekli aylığı talep edilmesi halinde bu katsayıya göre hesaplama yapılıp işlemler gerçekleştirilmektedir.


 | Ana Sayfa  | Sayfa Başı |
Vakıf İşlemleri

VAKIF İŞLEMLERİ; aşağıdaki esaslar çerçevesinde yürütülmektedir.
 • YASALAR VE TEBLİĞLER,
 • VAKIF RESMİ SENEDİ,
 • GENEL KURUL KARARLARI,
 • YÖNETİM KURULU KARARLARI,
 • PROSEDÜRLER - YÖNETMELİKLER,
 • TALİMATLAR.

Prosedürler ve yönetmelikler Vakıf Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girer. Değişiklikler için yine Vakıf Yönetim Kurulu kararı gereklidir.


 | Ana Sayfa  | Sayfa Başı |
Vakfımızın Denetimi

Vakıf dörtlü denetime tabidir.

Vakıf Denetleme Kurulu Denetimi;
Vakıf Genel Kurul Delegelerin seçmiş olduğu 3 kişiden oluşan Denetim Kurulu Resmi Senette belirtilen görev ve yetkiler çerçevesinde Vakfı Genel Kurul adına denetlerler. Düzenledikleri denetleme kurulu raporunu Genel Kurul’a arz ederler.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Denetimi;
T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Müfettişleri periyodik olarak denetimlerini yaparlar.

Bağımsız Denetleme Kurulu Denetimi;

Resmi Senet gereği olarak her yıl bir özel denetim firması, Vakfın bir önceki yıla ait hesaplarını muhasebe kayıtlarını dikkate alarak denetler. Hazırladıkları rapor Vakıf olağan Genel Kurul’una sunulur ve faaliyet raporunda sunulur.

Vakıf Genel Kurul Denetimi;
Vakıf Genel Kurul’u yukarıda sayılan grup veya kuruluşlar tarafından yapılan denetim faaliyetlerinin irdelenmesi ve onanması dışında delegelerinin yakın takibi ve konuların tartışılması suretiyle denetim yaptığı gibi ileride yapılacak işlemlere ışık tutacak, yaklaşımları belirleyen bir organ konumundadır.


 | Ana Sayfa  | Sayfa Başı | 
 
Müftü Mh. İlhami Soysal Cd. Ervaksan Binası 44/2 67330 Kdz.Ereğli/ZONGULDAK
Tel: (372) 333 0 700                          Faks:(372) 312 5736         
Web : www.erdemirvakfi.org.tr                E-posta : vakif@erdemirvakfi.org.tr 
|Ana Sayfa |iletişim |Duyurular |